Сьогодні: 22 травня 2022 року - неділя

wordpress themes.

МЕНЕДЖЕР – ПРОФЕСІЯ ВРОДЖЕНОГО ЛІДЕРА, ДОРОГА ДО УСПІХУ І ШАНС КАР’ЄРНОГО РОСТУ

Вибір сфери професійної трудової діяльності рано чи пізно виникає перед кожною людиною. На дошці оголошень можна зустріти вакансії – менеджер, топ-менеджер і менеджер з продажу. Дана спеціальність досить затребувана на нинішньому ринку праці, але грамотного менеджера знайти нелегко, ця професія вимагає певного складу розуму і рис характеру.

Згідно із сучасними тенденціями розвитку економіки є необхідність у енергійних та багатогранних професіях. Серед таких слід виділити спеціальність 073 Менеджмент. Ця професія до того ж є високооплачуваною та цікавою. Тому зовсім не дивно, спеціальності управління захоплюють абітурієнтів.

У 2022 році Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету» – ЄДИНИЙ навчальний заклад фахової перед вищої освіти в Житомирській області, який проводить набір на спеціальність «Менеджмент».

Менеджмент – це управління, а менеджер – це фахівець, який управляє. Саме слово менеджмент відносно нове, однак управлінці були в усі часи. Щоб організація функціонувала, найбільш ефективно і товар продавався найвигідніше, потрібна була людина, яка здатна спрямувати роботу колективу для досягнень даного завдання.

Сучасний менеджер організації − це висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу:

надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації;

вчасно реагувати на зміни кон’юнктури ринку;
фахово здійснювати підбір персоналу та його мотивацію;

вміло задовольняти актуальний попит і правильно формувати пропозиції;

приймати самостійні управлінські рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практичних передумов, засобів контролю за їх виконанням.

У процесі навчання студент набуває знання, вміння і компетентності з планування, мотивації, контролю, організації та координації:

розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства;

прийняття комплексних ефективних управлінських рішень;

планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання;

складання планів розвитку персоналу підприємства;

організація колективної праці;

координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві;

організація та раціоналізація робочих місць;

організація ефективної системи обміну інформацією;

регулювання технологічних процесів;

розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці;

формування та розвиток організаційної культури;

здійснення консультаційної діяльності.

Основні місця роботи

Випускник може працювати менеджером на підприємствах і в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління: бути менеджером із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем у галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, аналітиком із дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також із питань організації та управління підприємством.

Наші випускники, можуть займати такі керівні, управлінські та економічні посади на різних рівнях управління:

керівники суб’єктів господарювання різної форми власності;

керівники структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки;

керівники місцевих органів влади;

менеджери об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

викладачі вищих навчальних закладів.

Також можуть працювати у наступних сферах / галузях діяльності:

економічні відділи установ, організацій, підприємств;

відділи органів державної влади та самоврядування;

кадрові агенції, кадрові служби, відділи кадрів організацій та підприємств;

відділи банківських установ;

митні органи;

страхові, інвестиційні, пенсійні компанії і організації;

відділи з раціоналізації та управління якістю підприємств, установ, організацій;

фінансово-економічні відділи підприємств;

відділи маркетингу, патентно-ліцензійної роботи та інформаційного забезпечення;

інвестиційні та венчурні компанії і організації;

відділи з раціоналізації та управління якістю підприємств, установ, організацій.

Передумови: на базі 9 класів (за результатами вступних іспитів з української мови (перший предмет), загальноосвітнього предмета (на вибір з двох предметів: математика або історія України).

Форма навчання: денна форма навчання.

Термін навчання: 3 роки 5 місяців.

Галузь знань:  07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 073 Менеджмент.

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент».

Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр/

Адреса: Корбутівка, м. Житомир, вул. Чуднівська, 101.

Сайт: www.ztec.com.ua.

Телефони для довідок: 0976075436,  0975718875, (0412) 24-25-39.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ:

22 січня,            

26 лютого,           

19 березня,

16 квітня,  

28 травня,

18 червня.

Навчитися працювати в команді, ставити цілі та досягати результату, творчо ставитись до завдань, постійно займатися саморозвитком, отримати навички спілкування з людьми, широкий кругозір, – це тільки малий перелік того, чому вас навчать на спеціальності «Менеджмент». Здобудьте освіту менеджмент в Житомирському торговельно-економічному фаховому коледжі КНТЕУ.

Альона ПОЛІЩУК,

заступник директора з виховної роботи 

Житомирському торговельно-економічному

фаховому коледжі КНТЕУ

Будь ласка, поширюйте цей запис в соцмережах:
Коментування та розміщення посилань заборонено.

Комментарии закрыты.