Сьогодні: 25 червня 2022 року - субота

wordpress themes.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

В Україні в нинішніх умовах гостро постала проблема легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Значна частина роботодавців усвідомлюють важливість цієї проблеми і працюють у законодавчому полі. Але є й такі, які намагаються отримати якомога більший прибуток, ухиляються від сплати податків, використовуючи працю громадян без належного оформлення трудових відносин.

Основними формами прояву не задекларованої праці, тобто праці без оформлення трудових відносин, є:

​ зайнятість у неформальному секторі (економічна діяльність незареєстрованих підприємств, окремих осіб без реєстрації/декларування у державних органах),

неформальна зайнятість у формальному секторі – використання найманої праці без оформлення трудових відносин на підприємствах формального сектору економіки,

приховування частини відпрацьованого часу та заробітної плати від державних органів влади (офіційна виплата мінімальної заробітної плати і доплати «у конвертах»)

маскування фактичних трудових відносин під виглядом інших організаційно-правових форм (оформлення цивільно-правових договорів, незалежним підрядником, фіктивна само зайнятість.

Громадяни, які погоджуються працювати без належного оформлення трудових правовідносин та отримувати заробітну плату в «конвертах», не лише сприяють розвитку «тіньових» схем ухиляння від оподаткування, а й позбавляють себе соціальної захищеності, адже вони матимуть пенсію тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати. Під загрозою стає не тільки гідне пенсійне забезпечення на старість, але й інші соціальні виплати та гарантії. Отримуючи неофіційну заробітну плату, працівник повністю беззахисний перед роботодавцем.

Звертаємо увагу наших читачів, що з 01.01.2017 набув чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким передбачено збільшення фінансової відповідальності за використання нелегальної праці.

Відповідно до Закону, внесені зміни до ст. 265 Кодексу законів про працю України, та відповідно підвищено штрафи у таких випадках:

Порушення Розмір штрафу
Створення перешкод або недопущення до перевірки по дотриманню норм трудового законодавства юридичними або фізичними особами, які використовують найману працю  3 мінімальні заробітні плати (9 600 грн.)
Недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків 100 мінімальних заробітних плат (320 000 грн.)
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків 96 000 грн. за кожного працівника
Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі 9 600 грн.
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 32 000 грн.  за кожного працівника
Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-сьомим частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України 3 200 грн.

Штрафи за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, можуть бути накладені територіальним органом Держпраці без здійснення перевірки, а на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на Державну виконавчу службу.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю та не звільняє посадових осіб від інших видів відповідальності, передбачених за порушення законодавства про працю:

Кримінальна відповідальність

Розслідування кримінальної справи у загальному порядку проводять слідчі органи на підставі звернення працівників про скоєння злочину або на підставі акту перевірки органу Держпраці. Рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності приймає суд.

Кримінальна відповідальність
Порушення Відповідальність Підстава
Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю Штраф від 2000 до 3000 нмдг (від 34000 до 51000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років П. 1 ст. 172 КК України
Незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів або інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки або матері, яка має дитину до 14 років або дитину-інваліда Штраф від 3000 до 5000 нмдг (від 51000 до 85000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців П. 2 ст. 172 КК України
Грубе порушення угоди про працю шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою Штраф до 50 нмдг (до 850 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років П. 1 ст. 173 КК України
Грубе порушення угоди про працю шляхом обману або зловживання довірою, або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, вчинені щодо громадянина, з яким укладено договір про роботу за межами України Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) або обмеження волі на строк до 3 років П. 2 ст. 173 КК України
Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій Штраф до 50 нмдг (від 850 грн.) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років Ст. 174 КК України
Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один календарний місяць, вчинена умисно керівником підприємства чи приватним підприємцем Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.) або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років П. 1 ст. 175 КК України
Безпідставна невиплата зарплати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, призначених для цих цілей Штраф від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн.) або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років П. 2 ст. 175 КК України

Адміністративна відповідальність

До адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, а також фізичних осіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями, може бути притягнуто на підставі ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні штрафи, передбачені статтею 41 КУпАП накладаються на підставі рішення суду на посадових осіб підприємства, або фізичних осіб-роботодавців. Підставою для рішення суду є направлений в суд протокол про накладання адмінштрафу, який виписує інспектор Держпраці під час перевірки роботодавців. Притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 188-6 КупАП здійснюється уповноважено посадовою особою Держпраці.

Звертаємо увагу, що адміністративна відповідальність за наведені нижче правопорушення настає лише за умови, що характер цих порушень не тягне за собою кримінальної відповідальності. Тобто, якщо в діях відповідних посадових осіб нема ознак злочину.

Адміністративна відповідальність
Порушення Відповідальність Підстава
Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.)
У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.)
П. 1, 2 ст. 41 КУпАП
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.)
У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн.)
П. 3, 4 ст. 41 КУпАП
Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення строку початку ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у встановлений сторонами переговорів строк Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн.) Ст. 41-1 КУпАП
Порушення чи невиконання колективного договору, угоди Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) Ст. 41-2 КУпАП
Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн.) Ст. 41-3 КУпАП
Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами Штраф на посадових осіб підприємств від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн) та від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн.) у разі повторного вчинення такого порушення протягом року Ст. 200 КУпАП
Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у т. ч. іноземних суб’єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства Штраф на посадових осіб підприємств від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн.) Ст. 204 КУпАП
Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів Штраф на посадових осіб та приватних підприємців від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) Ст. 188-6 КУпАП

Для виявлення  та попередження порушень трудового законодавства в районі працює робоча група з питань легалізації виплати заробітної  плати та зайнятості населення, до складу якої входять представники правоохоронних  та контролюючих органів.

Упродовж 1 кварталу 2017 року робочою групою проведено обстеження 16 суб’єктів господарювання, легалізовано працю 14 найманих працівників.

Шановні роботодавці!

Легалізуйте зайнятість населення та відмовтесь від виплати зарплати «в конвертах». Це дозволить: зняти соціальну напругу, громадянам отримати реальну соціальну підтримку. Пропонуємо негайно оформити належним чином трудові відносини зі своїми найманими працівниками. У випадку ігнорування цієї вимоги контролюючі органи  будуть застосовувати всі заходи впливу за порушення законодавства з праці у межах їх компетенції. Консультаційну допомогу щодо застосування норм діючого законодавства завжди готові надати спеціалісти управління праці та соціального захисту населення Житомирської райдержадміністрації.

 

Шановні працівники!

 Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення належного рівня свого майбутнього ви повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного трудового законодавства. У разі відмови роботодавця, кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав (управління Держпраці в області,  Національної поліції України в області), а також до суду.

Якщо вам відомі факти використання найманої праці без належного оформлення, або ви самі стали жертвою подібних «тіньових» схем ухиляння від належного оформлення трудових відносин та сплати податків, просимо повідомляти про це спеціалістів управління праці та соціального захисту населення Житомирської райдержадміністрації.

Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення Житомирської райдержадміністрації  завжди готові надати відповідні консультації щодо застосування трудового законодавства у межах своєї компетенції за адресою: м. Житомир, вул. Б.Тена, 16 або за телефоном (0412) 22-76-74.

Пам’ятайте, правопорушенню легше запобігти, ніж мати справу з наслідками.

Управління праці та соціального захисту населення Житомирської райдержадміністрації 

 

Будь ласка, поширюйте цей запис в соцмережах:
Коментування та розміщення посилань заборонено.

Комментарии закрыты.