Сьогодні: 25 червня 2022 року - субота

wordpress themes.

Тамара СЕМЕНЮК: «СУЧАСНІ ЗНАННЯ, ЗДОБУТІ В ЖИТОМИРСЬКОМУ ІНСТИТУТІ МАУП, ЗАБЕЗПЕЧАТЬ МАЙБУТНЄ ДЛЯ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ»

Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЖІ МАУП) є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ «ВНЗ «МАУП», який реалізує відповідно до наданих ліцензій освітньо-професійні програми вищої школи  за 5-ма спеціальностями: «Психологія», «Право», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» (денна та заочна форми навчання).

– Головне завдання діяльності інституту – це формування і розвиток інтелектуальної еліти, мислячого та свідомого суспільства, яке розуміє, що сьогодні сучасні знання – це засіб забезпечення майбутнього собі та своїм нащадкам. Випускники отримують дипломи державного та міжнародного зразка, які є дійсними у Росії, Чехії, Молдові, Португалії та інших країнах, – розповідає директор Житомирського інституту МАУП Тамара Всеволодівна СЕМЕНЮК.

 

 

Історія Житомирського інституту МАУП починається з липня 1994 року, коли було створено Житомирський навчально-консультаційний центр МАУП (ЖНКЦ МАУП) для підготовки спеціалістів з менеджменту, економіки та підприємництва, психології, права. Це був один з перших навчальних центрів МАУП в Україні.

В 1998 році НКЦ було надано статус філії. З одного боку, це значно підвищило авторитет навчального закладу, дало змогу залучити до роботи в філії спеціалістів та розпочати підготовку фахівців на денній формі навчання, з іншого – значно підвищило вимоги до організації навчального процесу, матеріально-технічної бази, методичного та кадрового забезпечення.

У лютому 2002 року Житомирська філія МАУП була перетворена в Житомирський інститут МАУП.

У 2006 році на базі Житомирського інституту МАУП було відкрито відділення Українського народного університету МАУП, який пропонує підготовку та перепідготовку  (курси підвищення кваліфікації) фахівців на базі молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста за напрямами:

«Андрагогіка», спеціальність: «Викладач практичної етики та естетики», спеціалізація – «Майстер орігамі»;

«Практична АРТ-педагогіка», спеціалізація «Використання АРТ-психологічних та АРТ-терапевтичних методик у системі додаткової освіти»;

«Менеджмент», спеціалізація «Менеджер-адміністратор»;

«Психологія», спеціалізація «Основи організаційного консультування та тренінгу»;

«Правознавство», спеціалізація «Основи правових знань»;

«Економіка і підприємництво» – спеціальність – «Управління персоналом та економіка праці, спеціалізація – «Адміністратор».

Під час навчання слухачі отримують теоретичні знання та практичні вміння і навички, що дає можливість професійно зростати, просуватися по службі, займати керівні посади. Після закінчення навчання студенти отримують диплом державного та міжнародного зразків.

Між Житомирським інститутом МАУП та Житомирським військовим інститутом ім. С. П. Корольова Національного авіаційного університету діє угода про військову підготовку студентів ЖІ МАУП за програмою офіцерів запасу. Починаючи з 2-го курсу студенти   інституту можуть проходити навчання за військово-обліковими спеціальностями: «Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів», або «Бойове застосування аеромобільних штурмових, гірських і морської піхоти з’єднань, військових частин і підрозділів» протягом двох навчальних років. По закінченню навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу».

В інституті функціонує 4 комп’ютерних класи, здійснено підключення до телекомунікаційних мереж (Інтернет та локальна мережа).

У розпорядженні студентів та викладачів інституту є книжковий фонд наукової бібліотеки Житомирського інституту МАУП, який налічує понад 27 тис. примірників. Кожен студент при вступі на навчання отримує методичні матеріали та навчальні посібники видавництва МАУП на електронних носіях.

В інституті працює 52 викладачі, з яких 63% на постійній основі, 63% викладачів мають вчені звання (7 докторів наук, професорів та 26 кандидати наук). Всі викладачі кваліфіковані та досвідчені, поряд  з  викладанням   лекцій   ведуть науково-дослідну роботу, займаються розробкою навчальних посібників, написанням наукових статей, деякі крім викладацького, мають також практичний досвід управлінської діяльності в державних і комерційних структурах.

В інституті створено 4 кафедри: управління та адміністрування (облік, фінанси, менеджмент),  завідувач кафедри Осовська Г.В. – кандидат економічних наук, професор; правознавства – завідувач Свистович Р.С. – кандидат юридичних наук, доцент; психології – завідувач Гайдукевич Г.А. – кандидат психологічних наук, і кафедра  суспільно-гуманітарної та фундаментальної  підготовки,  яку  очолює  кандидат  філософських  наук,  доцент, професор МКА Федоренко В.О.

З вересня 2010 року розпочав роботу Коледж при Житомирському інституті МАУП. У Коледжі на базі 9-ти та 11-ти класів мають змогу навчатися молоді люди за спеціальностями: «Облік і оподаткування», спеціалізація «Оціночна діяльність» та «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси». В подальшому випускники коледжу можуть бути зараховані до ЖІ МАУП за внутрішнім рейтингом успішності на 3-й курс за відповідним напрямком або на 2-й – за не відповідним напрямком.

Студенти коледжу також мають можливість отримати робітничу професію (на базі 11 класів) «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». Випускники курсів професійного навчання зараховуються до коледжу при ЖІ МАУП без сертифікатів ЗНО.

Прийом на навчання в ЖІ МАУП та коледж при ЖІ МАУП триває протягом року, а зарахування на заочну форму навчання здійснюється 4 рази на рік: у жовтні, грудні, квітні та липні.

Житомирський інститут МАУП здійснює підготовку фахівців у відповідності до державних стандартів освіти, а також за вимогами Міжнародної Конвенції про підготовку, дипломування менеджерів, бухгалтерів, юристів, психологів, що дозволяє видавати їм дипломи державного і міжнародного зразка.

мауп2

З 2008 року на посаді директора Житомирського інституту МАУП працює Тамара Всеволодівна СЕМЕНЮК, кандидат педагогічних наук, доцент, доктор наук в галузі соціології, професор МКА, нагороджена знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком «За досягнення в освіті», золотою медаллю Міжнародної кадрової Академії «За ефективне управління», грамотою МОН України та грамотами Житомирської міської і обласної рад.

Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні. Академія має ліцензію Міністерства освіти і науки України в тому числі на надання освітніх послуг іноземним громадянам, та акредитована за IV (вищим) рівнем за всіма ліцензованими спеціальностями і видає дипломи державного зразка.

МАУП включена до Світової бази даних про вищу освіту, що регулярно видається Міжнародною асоціацією університетів під егідою ЮНЕСКО.

Вход-в-МАУП

 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНСТИТУТ                  

( ліцензія: серія АЕ № 458585 від 28.07.2014 р.)

запрошує на навчання

за наступними спеціальностями:

Психологія (практична, медична, військова, юридична, арт-психологія).  Фінанси, банківська справа та страхування (фінансовий менеджмент, банківська та страхова справа).

Менеджмент (економіка та управління бізнесом,  медичний, будівельний та фармацевтичний

менеджмент).

Облік і оподаткування.

Право.

             ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ  27 травня 2017 року, початок об  11-00.

Зарахування на заочну форму навчання – три  рази на рік.

Для учасників АТО діє знижка 20% на весь період навчання.

Адреса:

 м. Житомир, вул. Перемоги, 26,

  тел. (0412) 42-34-30, 067-878-31-35,

веб-сайт: maup.zt.ua.

Будь ласка, поширюйте цей запис в соцмережах:
Коментування та розміщення посилань заборонено.

Комментарии закрыты.